Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część pisemna - 11 stycznia 2018 r. godz. 12.00  ***  Zmiana numeru konta bankowego!!!  ***  
28Maj
2015
Młodzież w Lasach Europy

Nasza szkoła wzięła udział w prestiżowym konkursie Young People in European Forests – Młodzież w Lasach Europy. W dniu 20 maja bieżącego roku odbył się Polski finał V edycji międzynarodowego konkursu YPEF. W finale, który odbył się w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie, udział wzięło 35 zespołów wyłonionych w eliminacjach krajowych.  Uczestnicy musieli odpowiedzieć na 50 pytań z zakresu wiedzy na temat lasów Europy. Całość odbywała się w języku angielskim. Technikum Leśne w Warcinie reprezentowali Kamil Koziński, Hubert Czelewicz i Jarosław Daglis – chłopcy zajęli wysokie 6 miejsce. Gratulujemy sukcesu.