Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część pisemna - 11 stycznia 2018 r. godz. 12.00  ***  Zmiana numeru konta bankowego!!!  ***  
11Grudzień
2013
Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych w Warcinie w 2013 roku

Utrzymanie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych w 2013 roku
projekt dofinansowanyz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Działający przy Technikum Leśnym w Warcinie Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych wspierany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ośrodek w bieżącym roku zrealizował podstawowe zadania w pełnym zakresie. Chorym ptakom zagwarantowana została odpowiednia opieka medyczna i rehabilitacyjna.