Chwilowo brak informacji...
31Październik
2017
Zmiana numeru konta bankowego

W miejsce opłaty eksploatacyjnej, wpłat za pobyt w internacie Technikum Leśnego w Warcinie należy dokonywać jako opłatę za zakwaterowanie w internacie. W związku z tym zmianie ulega numer konta bankowego szkoły.
Wpłat z tytułu opłaty za zakwaterowanie należy dokonywać na nowe konto:

TECHNIKUM LEŚNE W WARCINIE
NBP O/Gdańsk 69 1010 1140 0184 7013 9130 0000

Koniecznie z dopiskiem: opłata za zakwaterowanie w internacie wraz z podaniem imienia i nazwiska ucznia, którego wpłata dotyczy.
Wysokość opłaty nie ulega zmianie i wynosi 25 zł.
Za utrudnienia przepraszamy.