Chwilowo brak informacji...
18Czerwiec
2017
Dyżury Komisji Rekrutacyjnej

 HARMONOGRAM DYŻURÓW KOMISJI REKRUTACYJNEJ
w Technikum Leśnym w Warcinie
w dniach 23 czerwca – 14 lipca 2017r.

23 czerwca 2017 r. (piątek)
11.00 – 15.00 – przyjmowanie kopii świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego

24 czerwca 2017 r. (sobota)
10.00 – 14.00 – przyjmowanie kopii świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego

26 czerwca 2017 r. (poniedziałek)
08.00 – 15.00 – przyjmowanie kopii świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu  gimnazjalnego

27 czerwca 2017r. (wtorek)
08.00 – 15.00 – przyjmowanie kopii świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego

07 lipca 2017r. (piątek)
12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do Technikum Leśnego w Warcinie
12.00 – 15.00 – przyjmowanie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach  egzaminu gimnazjalnego oraz kart zdrowia i innych dokumentów

08 lipca 2017r. (sobota) - budynek internatu
09.00 – 12.00 – badania lekarskie
09.00 – 13.00 – wydawanie skierowań na badania lekarskie, przyjmowanie oryginałów świadectw oraz zaświadczeń o wynikach  egzaminu gimnazjalnego, kart zdrowia i innych dokumentów

10 lipca 2017r. (poniedziałek)
08.00 – 15.00 – przyjmowanie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach  egzaminu gimnazjalnego oraz kart zdrowia i innych dokumentów, wydawanie skierowań na badania lekarskie
13.30 – 16.00 – badania lekarskie

11 lipca 2017r. (wtorek)
08.00 – 15.00 – przyjmowanie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach  egzaminu gimnazjalnego oraz kart zdrowia i innych dokumentów

12 lipca 2017r. (środa)
08.00 – 15.00 – przyjmowanie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach  egzaminu gimnazjalnego oraz kart zdrowia i innych dokumentów

13 lipca 2017r. (czwartek)
08.00 – 15.00 – przyjmowanie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach  egzaminu gimnazjalnego oraz kart zdrowia i innych dokumentów

14 lipca 2017r. (piątek)
12.00 – ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły
12.00 – 15.00 wydawanie
podań o przyjęcie do internatu, informacji o wyposażeniu wychowanka internatu, wykazu podręczników
11.00 – 14.00 – zamawianie mundurów wg indywidualnej miary