Chwilowo brak informacji...
Odpis 1% podatku

Szanowni Państwo!

Przy składaniu zeznania podatkowego za miniony rok, możliwe jest odpisanie 1% z całości zapłaconego podatku dochodowego na cele organizacji mających status OPP (Organizacji Pożytku Publicznego). Pieniądze zbierane w ten sposób pozwalają wspierać programy charytatywne i prospołeczne.
Fundacja Rosa prowadzi program „Twoja Szkoła”, której celem jest między innymi podnoszenie jakości nauki uczniów. Wpisując w zeznaniu numer KRS 0000207472 i podając  jako cel szczegółowy 1% - „Fundacja Rosa  - 143476 –Technikum Leśne w Warcinie”  wesprzecie Państwo naszą szkołę. Pozyskane środki - zgodnie z ideą programu, możemy przeznaczyć na polepszenie warunków kształcenia np.: wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej, zakup sprzętu komputerowego, sportowego, tablic multimedialnych i innych pomocy dydaktycznych oraz na  dofinansowanie wycieczek i wyjazdów szkolnych, nagrody dla wyróżniających się uczniów. Rozliczenia podatku można również dokonać na stronie Fundacji www.fundacjarosa.pl  wchodząc w link „Program PIT”.

Wszystkim, którzy przekażą w ten sposób 1% podatku naszej szkole z góry serdecznie dziękujemy.

Dyrekcja i Samorząd Uczniowski

Technikum Leśnego w Warcinie

Dodano: 24 Luty 2017 | Autor: B.Szydłowska | Kategoria: Ogólne
Komentarzy: 0