Chwilowo brak informacji...
Wolontariat

Szkolny Klub Wolontariatu – "Bezinteresowni"

 

Wolontariat (łac. voluntarius - dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Instytucje te nie mogą korzystać z pracy wolontariuszy przy prowadzonej działalności gospodarczej, czego wprost zakazuje ustawa.

Określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy.

Określenie wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie oznacza, że nie każda praca na rzecz innych jest wolontariatem. Np. pomoc własnej babci wolontariatem nie jest, natomiast pomoc starszej osobie w pobliskim hospicjum czy domu pomocy społecznej - jest.
 Najczęstsze motywacje wolontariuszy:

 • chęć zrobienia czegoś dobrego, pożytecznego;
 • potrzeba kontaktu z ludźmi lub nawiązania nowych znajomości;
 • chęć bycia potrzebnym;
 • chęć spłacenia dobra, które kiedyś od kogoś się otrzymało (zobacz także: filantropia, humanitaryzm);
 • chęć zdobycia nowych umiejętności oraz doświadczeń zawodowych i życiowych;
 • pobudki religijne (zobacz także: charytatywność).

W Technikum Leśnym w Warcinie wolontariat działa od 2005 roku. Do głównych zadań wolontariuszy należy współpraca ze Szkołą Podstawową w Warcinie polegająca na pomocy w nauce i organizowaniu imprez dziecięcych takich jak Mikołajki, Dzień Dziecka, przedstawienia teatralne itp.

Młodzież pomaga również osobom starszym, chorym i samotnym z Warcina. Wolontariusze pomagają w pracach przydomowych (myją okna, grabią liście, noszą drewno itp.), udzielają się w akcjach charytatywnych (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra Grosza, Prezent pod choinkę itp.) oraz wykonują inne prace na rzecz wsi lub swojego środowiska szkolnego. W okresach świątecznych wolontariusze wykonują i sprzedają ozdoby świąteczne, a zarobione pieniądze przeznaczają dla potrzebujących. Organizują zbiórki odzieży, zabawek i innych sprzętów i roznoszą potrzebującym.

W maju 2014 roku wolontariusze Technikum Leśnego w Warcinie zajęli się porządkowaniem cmentarza rodziny von Bismarck znajdującego się na wzgórzu zwanym przed wojną Kleiner Richtberg, a obecnie Czarcią Górą. Wcześniej było ono miejscem wykonywania wyroków na skazańcach. Tutaj spalono (w 1786 r.) jedną z ostatnich pomorskich "czarownic" o imieniu Svanita. Kaplica rodzinna von Bismarków została wybudowana w 1905 roku. Pierwotnie był to budynek cieplarni. Pierwszą osobą tutaj pochowaną była Johanna von Bismarck zmarła 27.11.1894 r. Mąż Johanny, Otto von Bismarck zmarł 30.07 1898 r. Friedrichsruh i tam został pochowany. W 1899 r. szczątki Johanny zostały przeniesione z Warcina do Friedrichsruh, gdzie spoczęła u boku męża. Przy jej wschodniej ścianie kaplicy znajdują się trzy grobowce, w których spoczęli - Wilhelm (syn Ottona)zmarły w 1901 r. i jego żona Sybille zmarła tragicznie w marcu 1945 r., oraz Nicolaus, którego szczątki po 1945 r. przeniesiono na cmentarz w Kępicach. Po 
wojnie mauzoleum rodzinne zostało zburzone, a grobowce splądrowane. Zachowały się jedynie ściany fundamentowe, wytyczające obrys kaplicy, fragmenty elementów dekoracyjnych, elementy posadzki i trzy płyty nagrobne.
Czyszczenie nagrobków musiało być prowadzone bardzo ostrożnie, gdyż wykonane są one z piaskowca. Efekt pracy przedstawiają zamieszczone zdjęcia.

 

WOLONTARIUSZE:

ROK SZKOLNY 2013/14

 1. Aleksandra Mazur
 2. Weronika Kamińska
 3. Dawid Ćwikliński
 4. Paweł Ziemba
 5. Ewelina Rakowska
 6. Agnieszka Turło
 7. Joanna Łomako
 8. Paulina Koral

 ROK SZKOLNY 2012/13

 1. Aleksandra Mazur
 2. Klaudia Trzecińska
 3. Natalia Bruska
 4. Dawid Ćwikliński
 5. Kamil Woliński
 6. Tomasz Schefke
 7. Paweł Ziemba
 8. Ewelina Rakowska
 9. Anita Kulas
 10. Agnieszka Turło
 11. Joanna Łomako
 12. Paulina Koral
 13. Iza Żmuda – Trzebiatowska

ROK SZKOLNY 2011/12

 1. Aleksandra Mazur
 2. Klaudia Trzecińska
 3. Natalia Bruska
 4. Dawid Ćwikliński
 5. Kamil Woliński
 6. Tomasz Schefke
 7. Artur Zmitrowicz
 8. Karol Kaniewski
 9. Anita Kulas
 10. Cezary Wróblewski

 Opracowanie - Lucyna Mielniczek

Galeria - Wolontariat