Dni otwartej szkoły: 21.04 / 19.05 / 09.06.2018  ***  Spotkanie z rodzicamu uczniów klas IV - 21 marca 2018 r. godz. 17.00  ***  
ORPD "DŻAWAT"

UTRZYMANIE OŚRODKA REHABILITACJI PTAKÓW DRAPIEŻNYCH W WARCINIE
 jest dofinansowywane
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

WFOSiGW

Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych funkcjonuje przy Technikum Leśnym w Warcinie od 1996 roku.  Wsparcie WFOŚiGW pozwala na rozwój, modernizację i doposażanie Ośrodka.

Pozyskania środków na realizację zadania utrzymania Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych w Warcinie podjęło się, podobnie jak w latach ubiegłych, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Leśnej w Warcinie. Dzięki pomocy Stowarzyszenia Ośrodek realizuje podstawowe zadania w pełnym zakresie.

Dzięki działalności ORPD grupy szkolne i zorganizowane grupy turystów odwiedzające nasza placówkę mogą poznać walory estetyczne i znaczenie ptaków drapieżnych w naturze

 

Galeria - Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych "DŻAWAT"