Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część praktyczna: 22-26 stycznia 2018 r.  ***  

Galeria - Mistrzostwa Polski Szkół Leśnych - I Pomoc Przedmedyczna