Chwilowo brak informacji...
Opłaty

Wpłaty za wyżywienie w internacie prosimy dokonywać na konto:

TECHNIKUM LEŚNE W WARCINIE
NBP O/Gdańsk 69 1010 1140 0184 7013 9130 0000

Koniecznie z podaniem nazwiska i imienia ucznia, którego wpłata dotyczy.
Brak informacji spowoduje przypisanie wpłaty osobie wpłacającej, a nie uczniowi.

 Wysokość opłaty jest następująca:

  • od poniedziałku do czwartku - 13 zł dziennie
  • piątek - 8 zł dziennie

Przewidywana wysokość opłat za wyżywienie:

listopad 2016240 zł
grudzień 2016188 zł
styczeń 2017120 zł
luty 2017240 zł
marzec 2017274 zł
kwiecień2017201 zł
maj 2017219 zł
czerwiec 2017175 zł

Podane wartości nie uwzględniają opłaty eksploatacyjnej.


Wpłaty na Fundusz Rady Rodziców prosimy dokonywać na konto:

TECHNIKUM LEŚNE w Warcinie
BS Ustka O/Kępice 96 9315 1043 0040 0956 2000 0050

Koniecznie z podaniem nazwiska i imienia ucznia, którego wpłata dotyczy.
Brak informacji spowoduje przypisanie wpłaty osobie wpłacającej, a nie uczniowi.

Wysokość opłaty wynosi 25 zł miesięcznie.